Recykling

molekularny

odpadów

  1. pl
  2. fr
  3. en
KLINOTECH Recykling Molekularny odpadów RMO

Kim jesteśmy

 

Klinotech jest marką własną stworzoną przez Klinikę Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o. o., której zadaniem jest budowa instalacji utylizacji odpadów Klinotech RMO. 

Klinotech RMO tworzy zespół, którego trzon stanowią twórcy technologii RMO. Członkami zespołu są również ludzie, którzy posiadają duże doświadczenie biznesowe głównie z zakresu zarządzania firmami lub projektami.  

 

 

Oferta RMO

 

Klinotech oferuje budowę instalacji utylizacji odpadów Klinotech RMO.               

Bazowym rozwiązaniem jest moduł
o wydajności 500 kg/h.

dariusz.kalinowski@klinotech.eu

 

+48 726 366 377 

Zespół

 

W skład Klinotech wchodzą osoby od lat związane ze środowiskiem naukowym lub biznesowym.

Z jednej strony twórcami RMO są inżynierowie od lat związani ze tematyką recyklingu odpadów, z drugiej strony w zespole pracują osoby skuteczne wdrażające projekty biznesowe.

Aktualności, artykuły, publikacje:

12 listopada 2022
Jak i jaką energię wytwarzamy? Cywilizacja jaką stworzyliśmy na Ziemi jest cywilizacją, która uzależniła nas od energii. Bez energii nie ma naszej cywilizacji a za jedyną słuszną koncepcję wytwarzania energii
08 listopada 2021
Paliwa II-giej generacji są to paliwa, które nie występują samoistnie w Przyrodzie. Syntetyzuje się je z innych prostych związków chemicznych, a w niektórych przypadkach syntetyzuje się je wprost z atomów.

Social Media

Klinotech © 2021