1. pl
  2. fr
  3. en
KLINOTECH Recykling Molekularny odpadów RMO

Schemat blokowy instalacji RMO

Instalacje budowane są w oparciu o stosowane od lat rozwiązania techniczne. Wykorzystywane są  gotowe, kontraktowane z rynku urządzenia, co skraca czas wdrożenia gotowego rozwiązania. 

Jednak, konstrukcja a następnie budowa każdego modułu RMO stanowią autorskie rozwiązania twórców i są wykonywane indywidualnie dla każdej instalacji. Również algorytm sterujący pracą modułu RMO jak i integrujący pracę pozostałych urządzeń w instalacji stanowi autorskie rozwiązanie twórców. 

Próba rozgrzanego do temperatury 2400 ⁰C 

ceramicznego rdzenia modułu RMO

Prezentacja Klinotech RMO ( plik PDF)

Oferta Klinotech RMO

Klinotech oferuje budowę instalacji utylizacji odpadów Klinotech RMO. Bazowym rozwiązaniem jest moduł o wydajności 500 kg/h, który można multiplikować rozbudowując instalacje do potrzebnej wydajności. Moduły instalacji mogą pracować w dwu trybach - przy czym moduły pracujące w ramach jednej instalacji mogą pracować w różnych trybach.

Pierwszym możliwym trybem pracy modułu RMO jest tryb, w którym wytwarzane są proste węglowodory gazowe (CxHy). Drugim natomiast trybem pracy modułu RMO jest tryb, w którym wytwarzany jest wodór (H2).   

Social Media

Klinotech © 2021