1. pl
  2. fr
  3. en
KLINOTECH Recykling Molekularny odpadów RMO

Dr inż. Marek Pilawski 

 

Jest twórcą technologii RMO, którą wraz dr inż. Grzegorzem Kremerem i Dariuszem Kalinowskim rozwinęli do etapu wdrożenia.

Inżynier Europejski wdrożył wiele rozwiązań technicznych i technologicznych w różnych dziedzinach wiedzy, zwłaszcza zaś w szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska. Absolwent a następnie wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, współautor kilkunastu podręczników - w tym dla uczniów średnich szkół technicznych, współtwórca kilkudziesięciu patentów. Naukowiec, menadżer, były doradca parlamentarny i samorządowy. Był doradcą w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz w Komitecie Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, a także koordynatorem programów ekologicznych w Polskiej Agencji Ekologicznej SA.

W swojej bogatej karierze tworzył od podstaw przedsiębiorstwa produkcyjne w tym także spółkę akcyjną pod nazwą Wielobranżowe Towarzystwo Techniczno-Produkcyjne FLAMAL S.A. W latach 1984-92 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i jednocześnie Dyrektora Generalnego Spółki, a następnie Prezesa Rady Nadzorczej. oraz kierował dużymi interdyscyplinarnymi zespołami inżynierskimi tworzącymi technikę i technologię dla ochrony środowiska. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Marka Pilawskiego czystsze są wody rzek i kanałów, przyjazne stały się niektóre wysypiska odpadów oraz następuje odzysk surowców z materiałów odpadowych. Od 1965 r. jest członkiem SEP, ma tytuł Inżyniera Europejskiego, był koordynatorem Programu "Energetyczny Recykling Odpadów" Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

Wieloletnia działalność pod nazwą "MARKON", której kontynuacją jest spółka Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej oraz marka własna KLINOTECH. 

Większość zaprojektowanych przez dr inż. Marka Pilawskiego urządzeń i opracowanych technologii w tym także technologie RMO i Recovery Carbon Black należą do unikatowych w skali światowej. Każde z zaprojektowanych urządzeń i każda opracowana technologia są przyjazne naturalnemu środowisku Człowieka.

Dariusz Kalinowski

 

Elektronik z Warszawy ur. 17 stycznia 1968 roku. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Konstrukcyjnym ZRK im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, gdzie wspólnie z inżynierami z WAT oraz WIŁ uczestniczył w pracach konstrukcyjnych i wdrożeniowych pierwszej polskiej radiostacji wojskowej przeznaczonej do zapewnienia łączności dla pododziałów na polu walki.  

Kolejną tym razem już samodzielną a także komercyjną konstrukcją była pochodząca z roku 1997, konstrukcja pierwszego w Polsce alarmu samochodowego ze zmiennym kodem, zapewniająca jak na ówczesne czasy bardzo dobrą ochronę antykradzieżową. Konstrukcja ta została wdrożona do produkcji seryjnej i wyprodukowano jej kilka tysięcy sztuk. Produkcja nieprzerwanie trwała do 2001 roku. 

Od 2001 roku zajmował stanowiska w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego a od roku 2013 rozpoczął współpracę z Dr inż. Markiem Pilawskim. Współpraca ta zaowocowała powołaniem do życia Kliniki Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej Sp. z o.o. 

Efektem wspóracy z Dr Pilawskim była kontynuacja prac badawczo rozwojowych nad technologią RMO a także opracowanie kilku innowacyjnych technologii w tym technologii Recovery Carbon Black, która obecnie jest wdrażana.

 

 

                +48 726 366 377

                dariusz.kalinowski@klinotech.eu

 

Zespół Klinotech RMO

Social Media

Klinotech © 2021