1. pl
  2. fr
  3. en
KLINOTECH Recykling Molekularny odpadów RMO
08 listopada 2021

RMO-Syntezowanie paliw II-giej generacji z czegokolwiek.

Paliwa II-giej generacji są to paliwa, które nie występują samoistnie w Przyrodzie. Syntetyzuje się je z innych prostych związków chemicznych, a w niektórych przypadkach syntetyzuje się je wprost z atomów. Paliwa II-giej generacji są to więc paliwa całkowicie syntetyczne. W praktyce syntezowaniu ulegają przede wszystkim paliwa gazowe i paliwa ciekłe. W procesie syntezowania paliw ważną sprawą jest dostępność surowców potrzebnych do ich wytwarzania. Takimi surowcami mogą być jakiekolwiek odpady organiczne, z natury rzeczy zbudowane z atomów: węgiel (C), wodór (H) i tlen (O). Węgiel i wodór są pierwotnymi nośnikami energii, a tlen jest potrzebny do odzyskania energii z tych nośników. Atomy: C, H i O potrzebne do syntezowania paliw i uwalniania z nich energii można uzyskiwać w procesie Recyklingu Molekularnego Odpadów (RMO). Technologia RMO traktuje odpady jak wydobyte już na powierzchnie Ziemi pokłady węgla. Dzięki możliwości wpływania na chemie i fizykę zjawisk zachodzących w reaktorach RMO mogą one zarówno syntezować paliwa II – giej generacji jak również wytwarzać wodór uznawany obecnie za paliwo przyszłości.

Social Media

Klinotech © 2021