Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

 Wykaz patentów i zgłoszeń patentowych

 

 

 

 

Lp.

Zgłoszenie

z dnia

Tytuł

1

Nr 87437

26.09.1977

Ciekłokrystaliczny

analogowy wskaźnik napięcia

2

Nr 95561

16.05.1978

Układ generatora

napięcia sinusoidalnego o elektrycznie starowanej amplitudzie napięcia właściwego

3

Nr 95561

5.09.1978

Ciekłokrystaliczny

analogowy wskaźnik wielkości fizycznych

4

Nr 103593

17.12.1979

Pyroelektryczny detektor

5

Nr 103899

17.12.1979

Elektrooptyczny układ do pomiaru wysokich napięć, zwłaszcza

napięć impulsowych

6

Nr 106489

24.11.1980

Elektrooptyczny układ mnożący

7

Nr 109592

22.10.1982

Magnetoindukcyjny przetwornik prędkości

8

Nr 120794

10.02.1984

Układ do pomiaru

chwilowej wartości kąta przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma przebiegami napięć

 

9

Nr 38176

20.08.1984

Gniazdo wtykowe instalacji elektrycznej

10

Nr 148313

23.05.1990

Interferometr laserowy o dużej rozdzielczości

11

Nr 148492

8.10.1990

Układ programowanego źródła prądu stałego

12

Nr 182689

07.03.1997

Sposób i urządzenie do termicznej przeróbki polimerów węglowodorowych

13

P-318841

07.03.1997

Elektrolizer

14

P-318842

07.03.1997

Sposób utylizacji odpadów, zwłaszcza komunalnych

15

P-318843

07.03.1997

Sposób utylizacji

odpadów i ekologiczny blok do utylizacji

odpadów

16

P-319711

28.04.1997

Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji odpadów komunalnych

17

P-322233

22.09.1997

Urządzenie do rekultywacji wód stojących przez napowietrzanie

18

Nr 187669

15.12.1998

Sposób i urządzenie do termicznego i termokatalitycznego przekształcania materii, zwłaszcza utylizacji odpadów

19

P-337077

12.09.1999

Urządzenie do suszenia osadów ściekowych

20

P- 344130

27.11.2000

Urządzenie do zmiany energii nurtu rzek nizinnych na energię elektryczną i sieć

elektryczna połączeń takich urządzeń

21

P - 346438

14.03.2001

Urządzenie do prowadzenia procesów

 

 

 

 

termicznych i sposób prowadzenia procesów termicznych

22

P - 352341

20.02.2002

Sposób ciągłego przetwarzania

odpadów z tworzyw

sztucznych, zwłaszcza poliolefinowych i linia produkcyjna do

ciągłego przetwarzania odpadów z tworzyw

sztucznych, zwłaszcza poliolefinowych

23

P-354687

24.06.2002

Układ do destylacji substancji organicznych i sposób destylacji substancji organicznych

24

P-354688

24.06.2002

Sposób ułożenia katalizatora lub mieszaniny

katalizatorów w przestrzeni reakcyjnej, zwłaszcza reaktorów i destylarek

25

P-365152

23.12.2002

Sposób i urządzenie do wytwarzania chłodu

26

P-365152

12.02.2004

Sposób wytwarzania paliw

wieloskładnikowych

27

P-365399

19.02.2004

Przenośnik śrubowy

28

P-365400

19.02.2004

Układ do destylacji olejów mineralnych i spożywczych oraz gliceryny i innych

węglowodorów ciekłych oraz sposób destylacji olejów mineralnych i

spożywczych oraz gliceryny i innych węglowodorów ciekłych

29

P-365401

19.02.2004

Sposób suszenia materiałów organicznych,

zwłaszcza biomasy i urządzenie do suszenia materiałów

 

 

 

 

organicznych, zwłaszcza biomasy

30

P-365508

23.02.2004

Wskaźnik położenia

31

P-365509

23.02.2004

Zawór spustowy

32

P-368009

14.05.2004

Mieszadło

33

P-368334

02.06.2004

Układ do niszczenia odpadów organicznych i nieorganicznych

34

P- 371612

07.12.2004

Sposób i urządzenie do termicznego i termokatalitycznego przetwarzania odpadów

35

Nr 210734

02.10.2006

Dynamiczna destylarka

36

Nr 212226

31.05.2006

Destylarka

37

P-384665

11.03.2008

Sposób i urządzenie do wygarniania zużytego katalizatora i

nieczystości z reaktorów

38

P-384666

11.03.2008

Sposób i układ energetycznego wykorzystania gazów poprocesowych

39

P-384667

11.03.2008

Dozownik

40

P- 385301

29.05.2008

Urządzenie do pirolizy odpadowych tworzyw sztucznych

41

P-388301

17.06.2009

Reaktor plazmowy

42

P-388302

17.06.2009

Sposób i urządzenie do uzdatniania paliw

ciekłych, zwłaszcza komponentów paliw ciekłych

43

P-389373

23.10.2009

Sposób i urządzenie do recyklingu i

przekształcania molekularnego materii, zwłaszcza odpadów

 

44

P-390056

28.12.2009

Urządzenie do termokatalitycznej destylacji materiałów organicznych,

zwłaszcza odpadowych tworzyw sztucznych

45

P-391440

07.06.2010

System zagospodarowania odpadów oraz sposób zagospodarowania odp.

46

P-391859

16.07.2010

Sposób wytwarzania

masy asfaltowej i układ do wytwarzania masy asfaltowej

47

P-402302

29.12.2012

Reaktor prowadzenia procesów termicznych i sposób prowadzenia procesów termicznych

48

P-411170

05.02.2015

Reaktor pirolityczny

49

P-416254

24.02.2016

Chłodnica destylacyjna

50

P-416256

24.02.2016

Sposób wytwarzania paliw

wieloskładnikowych

51

P-423297

30.10.2017

Urządzenie do prowadzenia pogłębionego procesu pirolizy odpadów organicznych, zwłaszcza zużytych opon samochodowych.

52

P-426716

20.08.2018

Reaktor Molekularny

     

        53

 

                  P-426878

            03.09.2018

  Sposób przetwarzania surowego węgla pirolitycznego na sadzę techniczną i układ do przetwarzania surowego węgla       pirolitycznego na sadzę techniczną