Zrealizowane Projekty

O nas

Nasze Technologie

Usługi

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMO - Recykling Molekularny Odpadów

Recovery Carbon Black

Utylizacja PP i PE - Destylarki 

RZKGO

Piroliza opon

Piroliza opon wielkowymiarowych

Recykling elektro-złomu

Technologia przeznaczona do utylizacji (samolikwidacji) wielu grup odpadów, szaególnie odadów które występują w postaci zawilgoconej i odpadów niebezpiecznych.

Technologia pozwalająca na uzyskanie z sadzy pirolitycznej, pełnowartościowego produktu - Carbon Black, który powtórnie może być z powodzeniem użyty jako napełniacz dla mieszanek kauczukowych.

Samowystarczalna energetycznie technologia przeznaczona do utylizacji polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) której jedną z podstawowych cech jest brak szkodliwych emisji.

Samowystarczalna energetycznie technologia przeznaczona do kompelsowej utylizacji odpadów komunalnych połączona z odzyskiem surowców wtórnych.

Technologia przeznaczona do utylizacji opon samochodowycy i wyrobów gumowych oprata o zgłoszony do ochrony patentowej proces Pogłębionej pirolizy.

Technologia przeznaczona do utylizacji wielkogabarytowych opon samochodowych bez konieczności ich wstępnego rozdrabniania

Technologia przeznaczona do samowystarczalnego energetycznie recyklingu elektro -złomu połączona z segregacją i odzyskiem surowców wtórnych.

Nasze Technologie