Technologia pozwalająca na uzyskanie z sadzy pirolitycznej, pełnowartościowego produktu - Carbon Black, który powtórnie może być z powodzeniem użyty jako napełniacz dla mieszanek kauczukowych.

Nasze technologie

Technologia przeznaczona do utylizacji opon samochodowycy i wyrobów gumowych oprata o zgłoszony do ochrony patentowej proces Pogłębionej pirolizy.

Samowystarczalna energetycznie technologia przeznaczona do utylizacji polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) będąca jednocześnie technologią wytwarzania komponentów paliwowych, której jedną z podstawowych cech jest brak szkodliwych emisji.

Technologia przeznaczona do utylizacji (samolikwidacji) wielu grup odpadów, szczególnie odpadów, które występują w postaci zawilgoconej i odpadów niebezpiecznych. Strona produktu www.klinotechrmo.pl

Piroliza opon

KLINOTECH CR ®

Utylizacja PP i PE - Destylarki 

KLINOTECH rCB

Recovery Carbon Black

KLINOTECH RMO ®

Recykling Molekularny Odpadów

Kontakt

Usługi

Nasze technologie

O nas

Zrealizowane projekty