Zrealizowane Projekty

O nas

Nasze Technologie

Usługi

Kontakt

Recykling elektro-złomu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mówiącymi o odpadach należy przede wszystkim stworzyć warunki, w których odpady nie będą wytwarzane lub będzie powstawało ich jak najmniej.

Jednak odpady elektryczne i elektroniczne powstają i będą powstawały, co wiąże się z postępem w technologii oraz szybkim starzeniem się urządzeń. Ilość odpadów elektronicznych jest coraz większa, ponieważ żywotność sprzętu elektronicznego maleje, a ich produkcja ciągle rośnie. Znakomita większość sprzętu elektronicznego (telewizory, monitory, komputery itp.) ale i elektrycznego (pralki, lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.) zbudowane są zarówno z tworzyw sztucznych, jak i metali. Nie rzadko też zawierają w sobie substancje potencjalnie niebezpieczne. Takie konstrukcje, choć zwiększają bezsprzecznie walory użytkowe sprzętu, to po skończonym użytkowaniu, stają się trudne do utylizacji czym bardzo obciążają środowisko naturalne. Dlatego też z takimi odpadami należy postępować w sposób odpowiedni zarówno z punktu widzenia obowiązującego prawa ale również, co chyba istotniejsze, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i pozostając w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, zespół pracujący pod kierownictwem dr inż. Marka Pilawskiego w jednej z instalacji wprowadził w życie ideę zamkniętego obiegu materiałowo energetycznego odpadów w linii technologicznej recyklingu elektro-złomu.

 

Linia technologiczna recyklingu elektro-złomu do swojej pracy wymaga zasilania energią elektryczną, która w klasycznych rozwiązaniach jest dostarczana z sieci, a więc jest czarną energią,  a to oznacza, że przy jej wytwarzaniu powstają szkodliwe emisje, głównie do atmosfery. Ta sama linia technologiczna w trakcie pracy - zużywając tą energię - wytwarza jako produkt  także wyselekcjonowane już tworzywa sztuczne. Głównie są to poliolefiny, a więc PP (Polipropylen) i PE (Polietylen), te zaś składają się praktyczne z samych atomów węgla i wodoru (szerzej na ten temat można przeczytać w Zakładce pt. „Destylarki”). W tym miejscu właśnie zastosowane zostało urządzenie (Destylarka), która na drodze procesu termicznego wytwarza syntetyczne paliwo. Paliwo to, zużywane przez agregat prądotwórczy (kogenerator) wyposażony w silnik spalinowy, wytwarza energie elektryczną, która zwrotnie zasila linie do recyklingu elektro-złomu jak również Destylarkę wytwarzającą paliwo, z którego została wytworzona energia elektryczna. W taki sposób zamyka się obieg materiałowo energetyczny tworzyw sztucznych z recyklingu elektro-złomu.  Po procesie recyklingu elektro-złomu zostają zatem tylko wyselekcjonowane poszczególne metale będące surowcem wtórnym, przy czym z punktu widzenia środowiska naturalnego do przeprowadzenia tego procesu nie była zużywana energia zewnętrzna, a jedynie energia wewnętrzna zawarta w odpadach.