Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

Dr inż. Marek Pilawski

 

Dr inż. Marek Pilawski – Inżynier Europejski wdrożył wiele rozwiązań technicznych i technologicznych w różnych dziedzinach wiedzy, zwłaszcza zaś w szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, współautor kilkunastu podręczników - w tym dla uczniów średnich szkół technicznych, współtwórca kilkudziesięciu patentów. Naukowiec, menadżer, były doradca parlamentarny i samorządowy. Był doradcą w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz w Komitecie Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, a także koordynatorem programów ekologicznych w Polskiej Agencji Ekologicznej SA.

 

W swojej bogatej karierze tworzył od podstaw przedsiębiorstwa produkcyjne oraz kierował dużymi interdyscyplinarnymi zespołami inżynierskimi tworzącymi technikę i technologię dla ochrony środowiska. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Marka Pilawskiego czystsze są wody rzek i kanałów, przyjazne stały się niektóre wysypiska odpadów oraz następuje odzysk surowców z materiałów odpadowych. Od 1965 r. jest członkiem SEP, ma tytuł Inżyniera Europejskiego, był koordynatorem Programu "Energetyczny Recykling Odpadów" Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

 

Większość zaprojektowanych przez dr inż. Marka Pilawskiego urządzeń i opracowanych technologii należą do unikatowych w skali światowej. Każde z zaprojektowanych urządzeń i każda opracowana technologia są przyjazne naturalnemu środowisku Człowieka.

Dr inż. Marek Aureliusz Pilawski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od ukończenia studiów (1968 r.) do 1987 r. był pracownikiem macierzystej uczelni. To w tym czasie opatentował kilkanaście rozwiązań technicznych oraz obronił pracę doktorską (1975 r.). Był także współorganizatorem spółki akcyjnej pod nazwą Wielobranżowe Towarzystwo Techniczno-Produkcyjne FLAMAL SA. W latach 1984-92 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i jednocześnie Dyrektora Generalnego Spółki, a następnie Prezesa Rady Nadzorczej. W tym czasie organizował oddziały firmy i rozwijał ją w zakresie terytorialnym i branżowym. Kolejne miejsca pracy dr inż. M. Pilawskiego wiązały się głównie z ekologią. Były to kolejno: prywatny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Biotechnika", CUBEX Export-Import Eksportowe Roboty Budowlane, Fundacja Promocji Gmin Polskich, Energo – Export S.A, Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Radzimex", Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa – Samodzielna Pracownia Energetyki Odnawialnej, Spółka PROEKO oraz Polska Agencja Ekologiczna SA.

Spośród 51 zgłoszeń patentowych udzielone zostały 23 Patenty, z czego 16 zostało wdrożonych.

Dr inż. Marek Pilawski był także wieloletnim wykładowcą na kursach szkoleniowych podyplomowych dla przyszłych audytorów energetycznych oraz na studiach podyplomowych dotyczących zagadnień energetycznych i oszczędności energii.

Wykaz patentów i zgłoszeń patentowych