Wykaz patentów i zgłoszeń patentowych

Dr inż. Marek Pilawski był także wieloletnim wykładowcą na kursach szkoleniowych podyplomowych dla przyszłych audytorów energetycznych oraz na studiach podyplomowych dotyczących zagadnień energetycznych i oszczędności energii.

Spośród 51 zgłoszeń patentowych udzielone zostały 23 Patenty, z czego 16 zostało wdrożonych.

Dr inż. Marek Aureliusz Pilawski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od ukończenia studiów (1968 r.) do 1987 r. był pracownikiem macierzystej uczelni. To w tym czasie opatentował kilkanaście rozwiązań technicznych oraz obronił pracę doktorską (1975 r.). Był także współorganizatorem spółki akcyjnej pod nazwą Wielobranżowe Towarzystwo Techniczno-Produkcyjne FLAMAL SA. W latach 1984-92 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i jednocześnie Dyrektora Generalnego Spółki, a następnie Prezesa Rady Nadzorczej. W tym czasie organizował oddziały firmy i rozwijał ją w zakresie terytorialnym i branżowym. Kolejne miejsca pracy dr inż. M. Pilawskiego wiązały się głównie z ekologią. Były to kolejno: prywatny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Biotechnika", CUBEX Export-Import Eksportowe Roboty Budowlane, Fundacja Promocji Gmin Polskich, Energo – Export S.A, Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Radzimex", Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa – Samodzielna Pracownia Energetyki Odnawialnej, Spółka PROEKO oraz Polska Agencja Ekologiczna SA.

Dr inż. Marek Pilawski

 

Dr inż. Marek Pilawski – Inżynier Europejski wdrożył wiele rozwiązań technicznych i technologicznych w różnych dziedzinach wiedzy, zwłaszcza zaś w szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, współautor kilkunastu podręczników - w tym dla uczniów średnich szkół technicznych, współtwórca kilkudziesięciu patentów. Naukowiec, menadżer, były doradca parlamentarny i samorządowy. Był doradcą w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska oraz w Komitecie Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, a także koordynatorem programów ekologicznych w Polskiej Agencji Ekologicznej SA.

 

W swojej bogatej karierze tworzył od podstaw przedsiębiorstwa produkcyjne oraz kierował dużymi interdyscyplinarnymi zespołami inżynierskimi tworzącymi technikę i technologię dla ochrony środowiska. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Marka Pilawskiego czystsze są wody rzek i kanałów, przyjazne stały się niektóre wysypiska odpadów oraz następuje odzysk surowców z materiałów odpadowych. Od 1965 r. jest członkiem SEP, ma tytuł Inżyniera Europejskiego, był koordynatorem Programu "Energetyczny Recykling Odpadów" Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

 

Większość zaprojektowanych przez dr inż. Marka Pilawskiego urządzeń i opracowanych technologii należą do unikatowych w skali światowej. Każde z zaprojektowanych urządzeń i każda opracowana technologia są przyjazne naturalnemu środowisku Człowieka.

Kontakt

Usługi

Nasze technologie

O nas

Zrealizowane projekty