Zrealizowane projekty

O nas

Nasze technologie

Usługi

Kontakt

Dariusz Kalinowski

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej urodzony 17 stycznia 1968 roku w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Konstrukcyjnym ZRK im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, gdzie wspólnie z inżynierami z WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) oraz WIŁ (Wojskowy Instytut Łączności) uczestniczył w pracach konstrukcyjnych i pracach nad wdrożeniem do produkcji pierwszej polskiej radiostacji wojskowej przeznaczonej do zapewnienia łączności dla pododziałów na polu walki. Kolejną tym razem już samodzielną a także komercyjną konstrukcją była pochodząca z roku 1997, konstrukcja pierwszego w Polsce alarmu samochodowego ze zmiennym kodem, zapewniająca jak na ówczesne czasy bardzo dobrą ochronę antykradzieżową. Konstrukcja ta została wdrożona do produkcji seryjnej i wyprodukowano kilka tysięcy sztuk takich urządzeń. Produkcja nieprzerwanie trwała do 2001 roku. W 2001 roku na zlecenie Młodzieżowej Agencji Reklamowej powstała konstrukcja urządzeń interaktywnych dla potrzeb rynku reklamy audio wizualnej opartych na innowacyjnych w tamtym czasie, układach scalonych zapisujących dźwięk i obraz w postaci cyfrowej. Również ta konstrukcja doczekała się wdrożenia i użyta została nie tylko w Polsce ale i w Europie w trakcie kampanii reklamowych między innymi dla takich Firm jak: Coca-Cola czy Adidas. Także w 2001 roku nawiązana została współpraca z włoską Firmą Bernardi Impianti Srl. w zakresie projektowania, budowy, programowania i uruchomienia systemów automatycznej kontroli i sterowania procesów technologicznych dla wytwórni mas bitumicznych. Powstał wówczas, nowy i unikalny w skali światowej system sterowania oparty na PLC wraz z graficznym zobrazowaniem procesów technologicznych pozwalający na bardzo precyzyjne sterowanie tymi procesami. W trakcie trwającej dwa lata współpracy zrealizowano dwie inwestycje: Kielce i Gielniów. Od 2004 roku do 2011 roku - współpraca z wieloma firmami technologicznymi oraz pełnione funkcje, między innymi Członka Zarządu, Spółek prawa handlowego. 

Od 2013 roku do chwili obecnej współpracuje z Dr inż. Markiem Pilawskim. Współpraca ta zaowocowała powołaniem do życia Spółki: Klinika Nowych Technologii Energetyki Środowiskowej - KLINOTECH. Jest też współautorem kilku wynalazków w tym także technologii dotyczącej modyfikacji sadzy pirolitycznej do postaci Carbon Black inaczej mówiąc Recovery czy też Recyckled Carbon Black i jest to pierwsza skuteczna i unikalna w skali światowej Technologia Modyfikacji Sadzy Pirolitycznej do Postaci Carbon Black zgłoszona w dniu 03.09.2018r. do ochrony patentowej pod nr. P.426878 "Sposób przetwarzania surowego węgla pirolitycznego na sadzę techniczną i układ do przetwarzania surowego węgla pirolitycznego na sadzę techniczną". Technologia ta jest obecnie wdrażana.

W trakcie współpracy z Dr inż. Markiem Pilawskim powstał również projekt "RMO 2500 Augustów", przewidujący budowę inatalacji do utylizacji (w technologii RMO) osadu ściekowego z miejscowej oczyszczalni ścieków wraz z wytwarzaniem energii cieplnej dla miejscowego przedsiębiorstwa dostarczającego mieszkańcom Augustowa ciepłą wodę i ogrzewanie. Na potrzeby realizacji Projektu zawiązane zostało Konsorcjum w którego skład weszła Politechnika Krakowska oraz Firma Horus Energia. Konsorcjum w takim składzie aplikowało do konkursu "Gekon II" organizowanego przez NCBiR w którym to Projekt uzyskał ocenę kwalifikującą do finansowania i pomimo uzyskania dla planowanego przedsięwzięcia pozytywnej Decyzji Środowiskowej, przedsięwzięcie to nie doczekało się realizacji ze względu na brak finansowania, spowodowanego zmniejszeniem przez NCBiR środków dla konkursu "Gekon II". 

Wykaz zgłoszeń patentowych